Hinduismen

1: Vad heter de som utövar hinduismen

2: vad heter deras gud

3: vad heter deras heliga byggnad

4: vad heter deras heliga skrift

5: vad heter en av deras heliga symbol

6: hur länge har hinduismen funnits

7: har du lärt dig mycket tycker du

8: tycker du att det gick bra

9: vill du se dina svar