HETTER DU eSLA?

1: HETTER DU eLSA?

2: VaD ÄR ELSAS FAVVOGLASSILASS?

3: ELSA ÄR BEST ELER HUR!

4: HUR STAVAS ELSA?

5: ÄR DET DUUU ELLLLLLSSA?