Hermione Granger

1: När fyller hon år?

2: vad heter hon i mellannamn?

3: vad heter hennes föräldrar i förnamn?

4: Vilken blodstatus har hon?

5: Vad tycker hon är barbariskt?