Hello!

1: Vad svara du om någon säger Hello?

2: Gillar du Roger Pontare?

3: Hur länge har man sagt Hello?

4: Vet du vad det betyder? ikjfbci erhdng oivjhrnficjv

5: Hello!

6: Hello!

7: Hello!

8: Hello!

9: Hello!

10: Hello!

11: Hello!