Hej

1: Hur många gånger säger man hej om man hälsar på 4 pers. med en handskakning

2: Villken hand skakar du hand med

3: Tror du att mer än 70%av Sveriges befolkning använder hej som det vanligaste ordet

4: Vad hetel USA's gamla president

5: Hej