hästar

1: vad är "piaf"?

2: Vad är speciellt med Fjord hästens man?

3: finns det olika Sadlar?

4: fins det en färg som heter "Isbel"?

5: kan man säga "haou" till hästar om man vill att dem ska stanna

6: vilka grenat är det i Fältävlan?

7: vilka grenat är det i Fältävlan?