Hästar

1: Vad heter häst på engelska

2: Kokossssnnnööööööööttttt!!!!!!!!!

3: Vad är en häst

4: Vad heter hästens barn

5: Vad heter hästens fötter