Hary Potter

1: Vilken hår färg har du?

2: Vilken hår färg har du?

3: Vilken gubbe i Hary Potter !😏

4: En drake kommer mot dig vad gör du!

5: Vad skulle du göra om du var Ron!!😂

6: En ond trolkar kommer mot dig gör not!!🙄