Harry Styles

1: Hur gammal är han?

2: När är han föddes?

3: vad är hans fullständiga namn?

4: Hur lång är han?

5: vilket band järnhand med i?