Harry Potter - Quizet♡⚡️

1: När är Harry född?

2: Vad hette Harrys föräldrar?

3: Hur gammal är Harry i FÖRSTA boken?

4: Vilket elevhem hamnar Harry i?

5: Harry får två bästa vänner, vilka?

6: Harrys ärr efter Lord Voldermorts försök på mord ser ut some en...?

7: Forts. meningen "Hogwarts skola för...?"

8: Harrys patrons tar formen som en/ett...?

9: Harrys och Ginnys barn heter...

10: Vem blir rektor på Hogwarts unde "Harry Potter och Fenixorden"? (Tillfälligt)

11: Sista frågan: Vem är författaren till alla dessa bra böcker?