Harry Potter quiz

1: Hur kom han på att hans uggla skulle heta Hedwig

2: I hemligheternas kammare så fick han en basilisk tand i armen med gift i. Varför dog han inte?

3: Vad kallade James Potter Severus Snape när dom gick i skolan?

4: Hur skapar man horrokruxer?

5: Vilket år, dag och månad dog Harrys föräldrar?

6: Vem av Harrys kompisar blir lärare på Hogwarts sjutton år senare?

7: Vad är Dumbeldores hela riktiga namn?

8: Varför ser Voldemort ut som en orm?

9: Vad säger Hermione att hon heter när dom blir jagade i skogen av snattare (sjunde filmen)

10: Hur kom Tom Dolder på att han skulle kalla sig själv lord voldermort?