Har nån crush på dig

1: tittar den på dig ofta

2: HAR DEN GETT DIG EN KOMPLIMANG

3: ÄR DU KÄR I DEN

4: ÄR DU FUL

5: HAR DEN CRUSH PÅ DIG

6: HUR MÅNGA ÅR ÄR DU

7: BRUKAR DU VARA MED HAN

8: ÄR HAN FIN