Har du tur

1: Om du hittar rätta rutor har du tur

2: Ska vi se

3: Ska vi se

4: Ska vi se

5: Ska vi se