Har du tur?

1: Vilket tecken?

2: Vilken siffra?

3: Vilket tal?

4: Vilken bokstav?

5: Vilken emoji?

6: Vilket djur?

7: Vilket ord?

8: Vilken färg?