Har du pv/fv

1: Har du pv/fv

2: Hur gml äru

3: Äru kär

4: Vet du va fv/pv betyder

5: Har du haft pv/fv