Har du några vänner?

1: Vad gör du när du kommer hem efter skolan?

2: Har du ett tjej/kill-gäng

3: Vad gör du helst

4: Vem är du mest med

5: Iyygwuoadchsjlds

6: För fjfcnlw