Har du många vänner?

1: Vad gör du på rasterna?

2: Hur många gånger har du bytt klass/skola?

3: Har du någonting gemensamt med nån?

4: Det kommer en ny elev till klassen. Du vill bli vän med hen. Vad säger du till personen?

5: Hur behandlar du dina vänner?

6: Om du inte är en bra vän så hoppas jag att du lärt dig någonting om detta quiz.