har du magi

1: har du fått saker att hända?

2: vad?

3: när?

4: hur mår du?

5: har du fått någon att göra som du vill?

6: sista frågan!

7: tror du att du har magi?