Har du koll på orientering?

1: Vilken färg står för svårast bana?

2: Var orienterar man?

3: Varför orienterar man?

4: Vad heter Sveriges bästa orienterare? (som även är på bilden)

5: Vad ska man göra om man är vilse?

6: Har man speciella skor?

7: Vad betyder svart punkt på kartan?

8: Vad betyder blåa streck på kartan?