Har du hög IQ?

1: I Utveclingssamtal (om du har det) brukar du få bra ord från läraren?

2: Har du bra betyg?

3: Brukar du få rätt på prov?

4: Vet ni vad IQ är?

5: Vad är det då

6: Var detta quiz okej?