Har du hög IQ ?

1: Om man har 5 båtar och sen så kabsesjar en och sen 2 och sen 3 och sen resten hur många båtar finns kvar?

2: Om man sover i 8 timmar och räknar till 1 får varje minut hur många får får man då?

3: Tycker du om choklad

4: Vad var ditt favorit bidrag i svenska mello

5: Tror du att du har hög IQ