Har du ett perfekt liv

1: Brukar du få många sms av kompisar?

2: Hur många gånger per vecka brukar du gå ut med kompisar?

3: Är du omtyckt i skolan?

4: Hur många har du varit ihop med?

5: Brukar du sova över mycket hemma hos kompisar?

6: Frågar massa personer ofta dig ifall du vill leka efter skolan eller hänga på skolgården?

7: Har du svarat ärligt på alla dessa frågor?