Har du ett liv?

1: Tycker du att du har ett liv

2: Brukar du vara social?

3: Har du vänner?

4: Brukar du lagga mat?

5: Har du husdjur?