Har du ett liv?

1: Vilken färg?

2: Var bor du?

3: Går du i skolan

4: Har du youtube

5: Har du alla rätt på prov?

6: Har du sätt titanick

7: Har du en xbox

8: Tränar du?