Har du ett bra minne

1: Jag kommer visa några bilder och sen kommer frågor som har med bilderna att göra, förstår du?

2: HDD:

3: LDC:

4: MSTS:

5: ÄMKTT:

6: MH:

7: TRUMP

8: KDB:

9: LDC: hur många gröna pennor var det?

10: ÄMKTT: Hur många ädelstenar var det på klänningen?

11: HDD: Vilken färg är skorstenen?

12: MH: Vilken hundras var det?

13: MSTS: Vilken flagga var det?

14: TRUMP: Vilka färger hade han på sin slips?

15: KDB: Vad var på bilden?

16: Nu är det slut