Har du ett bra liv?

1: Bråkar du ofta med dina närmaste?

2: Har du några närmaste

3: trivs du i skolan/på jobbet

4: brukar folk säga till dig att de älskar dig

5: gillar du ditt liv

6: har du något problem i ditt liv