Har du en BFF

1: Är du snäll

2: Säger folk att du är snygg

3: Hur många vänner har du

4: Hur beter du dig

5: Vill du ha en BFF