Har du bra stil

1: Vad har du för kläder

2: Långt eller kort här

3: Vilken färg har du på dina kläder

4: Har du några smycken

5: Var quiz:et Bra?