Har du bra självförtroende?

1: Är du dej själv i spegeln?

2: Tycker du att du är vacker?

3: Vixar du dej på morgonen?

4: När du har en dröm försöker du uppfylla den??

5: Var guizet bra???