Har du ätstörningar?

1: Vad äter du till frukost

2: Äter du varje dag

3: Vad ser du när du kollar dig i spegeln

4: Försöker du slippa att äta ibland

5: Vad tänker du på när du hör ordet mat

6: Varför gjorde du detta test

7: Tror du att du har ätstörning

8: Sista frågan.... äter du mycket