hanna.se,holly

1: är jag snygg

2: hade jag en pojkvän

3: dansar jag bra

4: hur många bröder har jag

5: har jag honglat

6: hur mke e 300+300