Handlar om isak Pettersson

1: är isak

2: bor isak i grebbestad

3: vill isak ha en flickvän

4: bor isak på landet

5: har isak syskon