Handens anatomi

1: tummens 4 korta muskler

2: Lillfingrets 3 korta muskler

3: Senhinnan mellan thenarmusklerna och hypotenarmusklerna

4: Vad heter den radiala handrotsböjaren?

5: Vad heter den ulnara handrotsböjaren?

6: vad heter den radiala handrotssträckaren?

7: Vad heter den ulnara handrotssträckaren?

8: Vilken funktion har m. extensor carpi radialis?

9: vad har m. flexor carpi radialis för funktion?

10: vad betyder humurus?

11: Os trapetzium

12: Os trapeziudeum

13: Os capitatum

14: Hakbenet?

15: Båtbenet

16: Månbenet

17: Os triqetum

18: Os pisiforme

19: Armbågsbenet

20: Strålbenet

21: Vilket ben är rödmarkerat?

22: Vilket ben är E?

23: Vilket ben är F?

24: Vilket ben är G?

25: Vilke ben är H?

26: Vilket ben är A?

27: Vilket ben är B?

28: Vilket ben är C?

29: Vilket ben är D?

30: Ossa Carpi

31: ossa metacarpalia