Hållbar utveckling.

1: Hur såg jorden ut innan liv uppkom?

2: Vilka förutsättningar (saker) krävdes för att liv skulle uppkomma?

3: Vilket var det första livet som uppkom?

4: Hur utvecklades det?

5: Vad vill människan ta av naturen?

6: Vad händer då med miljön?

7: Vilka blir resultaten för mänskligheten?

8: Vad kan vi göra för att hjälpa naturen?

9: Berätta om någon/några uppfinningar eller upptäckter som bidrar till hållbar utveckling.