Gudar

1: Vad heter guden med en hammare

2: Vilken gud har bara ett öga

3: Vad heter guden som bara har en hand

4: Vad heter gudinnan som har gjort namn till Fredag

5: Vart bode Asa gudarna