GRÖNAN

1: vad heter nya berjodalbanan

2: när öppnade gröna lund

3: hur många atraktioner har grönan

4: vem stardade gröna lund

5: hur många svar tror du att du har svarat rätt på