grisar

1: är grisar

2: hur många ben har de

3: vad heter näsan

4: vilken färg är skitet

5: äter det med näsan