Grinchen

1: Vad heter grinchenshund

2: Vad heter grinchenshund ?

3: Vad är det Grinchen hatar

4: Är Grinchen glad ofta

5: Är Grinchen baserad på en verklig händelse

6: Är Grinchen en serie