Greta Gris

1: Vad säger grisen?

2: Vad är ett svin?

3: Vilken färg har grisen?

4: Hur mår du?

5: Vilken är störst? Grodan eller Grisen?