grekisk mytologi

1: Vem är det här vidundret.

2: Vem skapade dem första människorna.

3: Vem gjorde Odysseus resa 10 år längre.

4: Vem rulla upp en sten för en kulle om och om igen

5: Vem är solens gud.