Grekisk Mytologi Brits

1: Vad är Odysseus kung över?

2: Homeros var...

3: Vem är Gaia?

4: Athena var guden av...

5: Vad var skyllas kännetäcken?