grammatik

1: Vad är verbet i meningen jag sprang hem

2: Vad är adjektivet i meningen jag är fin

3: Vad är substantivet i meningen åt en korv

4: Vad är adverbet i meningen Johanna springer snabbt

5: Vad är presens