Gråbo rid klubb

1: Vilka lärare fins där

2: Vilken är mIn favorit häst där

3: Vilken är min lärare?

4: vad heter en av stallverdinorna

5: Viken häst sparkas