Göteborg vet bäst!

1: Hur mycket ska du dela dagsbudgeten på för att få reda på din skift budget?

2: Vad ska kontrolleras om en kund lämnar in en iPhone, iPad, Mac på reparation?

3: Hur får du reda på vad din produktivitet ligger på för dagen?

4: Hur många steg innehåller ett CS byte?

5: Hur många steg innehåller en CS reparation?

6: Hur många VAT FREE sales är målet att jag ska göra på ett skift?

7: Vilket blad ska vara överst vid ett VAT FREE SALE?

8: Hur ska pengarna redovisas i brevet?

9: Vad ska du göra om du säljer en demo?

10: Hur gör jag CDSC?

11: Vad är månadsbudgeten för Februari?

12: Vad är dagsbudgeten för Februari?

13: Vad är min skiftbudget i Februari?