Görkis

1: vad heter gurkis/görkis?

2: hur många år är görkis emh förlåt jag mena gurkis?1

3: vem är gurkis förebild

4: har gurkis en bror

5: vem är gurkis ärkefiende