Gör du läxorna rätt?

1: Jdbxx

2: Öglcvmvm

3: FN-folket

4: Jdkfkxc

5: Sista frågan