Gör detta quiz

1: Vilken omkrets har jorden

2: Hur många djur finns det på mars

3: Kom int på nå vettigt ti skriv här så hoppas de svarar rätt

4: Varför är jorden rund?

5: Jag måste gör denhä frågan så varsågod