Gissar hur många år du är😾

1: Hur många år

2: Vad gillar du mest att göra?

3: Vad tror du är möjligt

4: Vad för mat gillar du

5: Du får 1 miljon kr vad är det första som du gör