Gissar din ålder

1: Vad gör du när du kommer hem?

2: Vad gillar du för godis?

3: Vad har du för telefon?

4: Dgdfshjghhgg

5: 50 uppåt