Gissa flaggan

1: Vilket lands flagga är det här?

2: Vilket lands flagga är det här?

3: Vilket lands flagga är det här?

4: Vilket lands flagga är det här?

5: Vilket lands flagga är det här?

6: Vilket lands flagga är det här?